Insezo Klachtenregistratie

Verzamel klant- en productgegevens via Insezo Klachtenregistratie. Alle klachten omtrent de verkochte producten centraal in één platform.

Uniek referentienummer per klachtregistratie
Weet met wie je contact hebt
Verbeter en versnel de service

Exporteer data naar Excel
Statistieken