Beleid verwerking persoonsgegevens door Insezo B.V.

en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG