Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gepubliceerd op: 26 June 2023

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning is een proactief proces waarbij organisaties hun huidige en toekomstige personeelsbehoeften evalueren en plannen. Zo zorgen ze ervoor dat ze de juiste mensen hebben om hun bedrijfsdoelen te bereiken.

Het houdt rekening met factoren zoals groei, technologische veranderingen, demografische trends en andere externe en interne invloeden die van invloed kunnen zijn op de personeelsbehoefte van een organisatie.

Zo werkt strategische personeelsplanning

Het proces van strategische personeelsplanning kent een zestal stappen.

Stap 1: Analyse van de bedrijfsstrategie

Een gedetailleerde analyse van de bedrijfsstrategie vormt de basis van strategische personeelsplanning. Het is belangrijk om te begrijpen welke richting het bedrijf op wil gaan en welke competenties en vaardigheden nodig zijn om die doelstellingen te bereiken.

Stap 2: Inventarisatie van het huidige personeelsbestand

De volgende stap is het creëren van een gedetailleerd overzicht van het huidige personeelsbestand. Dit omvat het identificeren van de vaardigheden, ervaring, sterke punten en zwakke punten van de huidige medewerkers. Het kan nodig zijn om personeelsbeoordelingen, prestatiegegevens en competentiebeoordelingen hiervoor te raadplegen.

Stap 3: Toekomstige behoeften identificeren

Op basis van de bedrijfsstrategie en de huidige situatie kan worden bepaald welke competenties en vaardigheden in de toekomst nodig zullen zijn. Dit omvat het identificeren van opkomende trends, technologische veranderingen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de personeelsbehoefte.

Stap 4: Gap-analyse

Door de huidige situatie te vergelijken met de gewenste toekomstige situatie, kan een ‘gap’ of kloof worden geïdentificeerd. Dit is het verschil tussen de huidige en toekomstige personeelsbehoefte. Deze kloof biedt inzicht in welke stappen moeten worden ondernomen om de gewenste situatie te bereiken.

Stap 5: Strategieën ontwikkelen

Op basis van de GAP-analyse kun je strategieën ontwikkelen om de kloof te overbruggen. Dit kan het aantrekken van nieuw talent, het ontwikkelen van bestaande medewerkers, het implementeren van opleidingsprogramma’s, het herstructureren van teams of andere maatregelen omvatten.

Stap 6: Implementatie en evaluatie

Een strategische personeelsplanning is niet statisch; het moet regelmatig worden geëvalueerd en aangepast aan veranderende omstandigheden. Het plan moet worden geïmplementeerd met een duidelijk tijdschema en meetbare doelstellingen.

Na verloop van tijd moeten de resultaten worden gevolgd en geanalyseerd om te bepalen of het plan effectief is en aan de behoeften van de organisatie voldoet.

Het belang van strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning stelt organisaties in staat om vooruit te kijken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het zorgt ervoor dat bedrijven de juiste mensen met de juiste vaardigheden op het juiste moment hebben.

Het biedt ook voordelen als het verminderen van kosten en risico’s die gepaard gaan met onvoldoende personeel of het aantrekken van niet-geschikt personeel. Ook kun je beter plannen, bijvoorbeeld in het digitaal planbord.

Een strategische personeelsplanning: van cruciaal belang voor jouw organisatie

Strategische personeelsplanning is een cruciaal onderdeel van het succes van een organisatie. Het stelt bedrijven in staat om proactief te reageren op toekomstige uitdagingen en kansen op het gebied van personeelsbehoefte, en zorgt ervoor dat ze goed gepositioneerd zijn om hun doelstellingen te bereiken.

Meer over plannen

Meer lezen over hoe je het best kunt plannen binnen je bedrijf? Lees in onze onderstaande blogs meer over: 


Terug