Data downloaden in CSV- en Excel formaat

Op sommige pagina’s kunt u data downloaden naar een CSV- of Excel bestand. Dit kan op de pagina’s waar de download button aanwezig is. Dit zijn pagina’s als:

  • Detail overzicht (van een service opdracht);
  • Archief;
  • Productbeheer;
  • Voorraadbeheer;
  • Agenda;
  • Enzovoort.

Het downloaden doet u als volgt.

  1. Ga naar de desbetreffende pagina’s.
  2. Klik bovenin op de ‘Download button’ (wanneer u hier met uw muis overeen gaat, dan ziet u staan ‘Data downloaden’;
  3. Het bestand wordt vervolgens automatisch gedownload.

Deze data kunt u vervolgens in externe applicatie inladen of voor andere doeleinden gebruiken.

Succes!

    Heeft u nog een vraag? Ga terug naar de helpdesk pagina en vind het antwoord.